ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ , 2 ΜΑΪΟΥ 2022

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ. 

 

ANNOUNCEMENT

Monday, MAY 2, 2022

the museum

will be open:

09:00 am – 16:00 pm