ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 MARTIOY 2022

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

 

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ.

 

ANNOUNCEMENT

 

Monday, 7 MARCH 2022

the Museum

will be open:

 

09:00 am – 16:00 pm