Cookie Consent Settings
ΕΣΠΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ"

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 1-5 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΤΗΛ  2692023646

          

   Καλάβρυτα,  02/07/2021

Αριθ. Πρωτ. : 64

                                                                                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΡΟΒΟΛΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 0011057048

ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5_1/Μ2529521

««Στήριξη για μελέτες , υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χώρων, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό- οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανόμενων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών, χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που δύναται να παρέχει

το σύνολο ή μέρος των προβλεπόμενων ειδών για τον εξοπλισμό

του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 Κινητή Έκθεση ΑΠΟΚ 1 5.000,00 1.200,00 6.200,00
2 Δημιουργία Ιστορικής διαδρομής – Έκδοση Εντύπων ΑΠΟΚ 1 2.200,00

528,00

2.728,00
3 Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Μουσειοσκευές ΑΠΟΚ 1 8.000,00 1920,00 9.920,00
4 Προμήθεια Βοηθητικού Εξοπλισμού (επίπλωσης και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) ΑΠΟΚ 1 4.792,90 1.150,30 5.943,20

ΣΥΝΟΛΟ 19.992,90 4.798,30
       24.791,20

Το έργο αφορά το σύνολο ή μέρος των ειδών και υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό του Δημοτικού Μουσείου Δημοτικού Ολοκαυτώματος.

Ζητούνται οι εξής προδιαγραφές:

1)Κινητή Έκθεση:

Η κινητή έκθεση θα αποτελείται από 25 panel διαστάσεων ύψους: 1,8 μ. και πλάτους: 1,2 μ. που θα παραθέτουν πληροφοριακό υλικό (κείμενα και έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες) για την ιστορία του Ολοκαυτώματος στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Τα panel θα είναι από άκαμπτο υλικό αντοχής τύπου kappa line με πάχος 10mm ή ισοδύναμο αυτού, ελαφρού βάρους, στα οποία θα εκτυπωθεί  ψηφιακά το πληροφοριακό υλικό και θα γίνει πλαστικοποίηση.

Επιπλέον τα panel θα βρίσκονται σε θήκες για την μεταφοράς τους καθώς επίσης θα υπάρχουν σε κάθε panel  σύνδεσμοι ανάρτησης.

 Η κινητή έκθεση θα είναι δίγλωσση ( ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ).

Η κινητή έκθεση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιοδική έκθεση – πληροφοριακό υλικό σε δράσεις του μουσείου, του Δήμου Καλαβρύτων και ως δανειζόμενη έκθεση σε άλλους φορείς – μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

To Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η ορισθείσα από αυτό επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ανάδοχο, θα παραδώσει τα κείμενα, το φωτογραφικό υλικό και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό στον ανάδοχο. Η μετάφραση αυτών στην αγγλική γλώσσα, η επεξεργασία των φωτογραφιών, ο καλλιτεχνικός και ο γραφιστικός σχεδιασμός, η εκτύπωση και η κατασκευή υπόκεινται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Πριν το τελικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένο προσχέδιο από τον ανάδοχο προς έγκριση από την ορισθείσα, από το Δ.Σ. του μουσείου,  Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.

Στα παραδοτέα, προς το μουσείο, θα είναι: α) τα 25 πάνελ, β) οι θήκες μεταφοράς αυτών, γ) οι σύνδεσμοι ανάρτησης και δ) σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία παραγωγής καθώς το υλικό και τα πνευματικά δικαιώματα αυτού θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

2) Δημιουργία Ιστορικής διαδρομής – Έκδοση Εντύπων:

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενοποίηση των ιστορικών χώρων της πόλης των Καλαβρύτων με την δημιουργία μιας Ιστορικής διαδρομής για περιπατητές, για επισκέπτες καθώς και για σχολεία. Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την δημιουργία ενός τρίπτυχου συνδυαζόμενου με έναν χάρτη περιήγησης, τα  οποία θα παρουσιάζουν  πληροφοριακό υλικό (κείμενα – φωτογραφίες αξιοθέατων - χάρτη) σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά).

Το μεν τρίπτυχο θα έχει τις εξής προδιαγραφές: διάσταση Α4  (21χ29,7 εκ.)  θα είναι αναδιπλούμενο, σε χαρτί velvet 120 γραμμάρια, με διπλή όψης εκτύπωση και τετράχρωμο (4χρωμο).

Ο δε χάρτης ιστορικής διαδρομής  θα έχει τις εξής προδιαγραφές: διάσταση σε πλήρη ανάπτυξη  50χ70 εκ., αναδιπλούμενος, σε χαρτί velvet  80 έως 100 γραμμάρια, με διπλής όψης εκτύπωση και τετράχρωμο (4χρωμο).

Το τρίπτυχο και ο χάρτης θα φέρουν πληροφοριακό υλικό και στις δύο πλευρές τους στα Ελληνικά – Αγγλικά.  Ο χρήστης του τρίπτυχου και του χάρτη θα έχει την δυνατότητα της αυτόνομης ξενάγησής του στην πόλη των Καλαβρύτων και στα κυριότερα αξιοθέατα της.

Ενδεικτικά αναφέρονται τοποθεσίες, που θα συμπεριληφθούν στον χάρτη, όπως: α)  το Ιστορικό Νεκροταφείο της πόλης, β) ο Τόπος της Εκτέλεσης στην πόλη των Καλαβρύτων, γ) το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, δ) ο Ιστορικό Ναός της πόλης, ε) ο σταθμός του Οδοντωτού και διασωθέντα κτήρια από την καταστροφή, στ) οι Τόποι Εκτέλεσης – Μνημεία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και κτλ.

Το τρίπτυχο και ο χάρτης θα συνδυάζονται και με την ήδη υπάρχουσα ψηφιακή εφαρμογή  αυτόνομης ξενάγησης του μουσείου.

Τα αντίτυπα του τρίπτυχου θα είναι 3000 τεμάχια και  τα αντίτυπα για τους χάρτες θα 1000 τεμάχια.

To Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η ορισθείσα από αυτό επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ανάδοχο, θα παραδώσει τα κείμενα (Ελληνικά – Αγγλικά) και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό στον ανάδοχο. Η λήψη των αναγκαίων φωτογραφιών και η επεξεργασία αυτών, καθώς ο καλλιτεχνικός  και ο γραφιστικός σχεδιασμός και η εκτύπωση υπόκεινται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Πριν το τελικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένο προσχέδιο από τον ανάδοχο προς έγκριση από την ορισθείσα, από το Δ.Σ. του μουσείου,  Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.

Στα παραδοτέα, προς το μουσείο, θα είναι: α) τα τρίπτυχα, β) οι χάρτες και τα γ) σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία παραγωγής καθώς το υλικό και τα πνευματικά δικαιώματα αυτού θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

3) Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Μουσειοσκευές:

Σκοπός του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος είναι η προβολή της ιστορίας του Ολοκαυτώματος κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και για τις επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή και στις ζωές των κατοίκων. Πρωταρχικός στόχος-ρόλος του Μουσείου είναι εκπαιδευτικός-μορφωτικός.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους μαθητές της Προσχολικής Αγωγής, του  Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και για επισκέπτες -οικογένειες. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα παιδιά την Τοπική Ιστορία της πόλης των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της δράσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα κατασκευαστούν και μουσειοσκευές, οι οποίες θα περιέχουν διδακτικό υλικό που θα εναρμονίζεται με την καθορισμένη ύλη του Υπ. Παιδείας και σε συνδυασμό με την ιστορία των εκθεμάτων του μουσείου θα δύνανται να λειτουργούν ως δανειστικό υλικό για τα σχολεία έτσι ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εντός των χώρων του μουσείου.

Αναλυτικότερα:

Α) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, όπως: α) προσχολική, β) πρωτοβάθμια, γ) δευτεροβάθμια, και δ) για τους επισκέπτες. Κάθε βαθμίδα ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες δύναται να χωριστεί σε επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δηλαδή για την πρωτοβάθμια, το Δημοτικό, δύναται να υπάρχουν 3 εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για Α΄-Β΄ Δημοτικού, ένα για Γ΄-Δ΄ Δημοτικού και ένα για Ε΄-Στ΄ τάξη, ενώ για την Δευτεροβάθμια μπορεί να υπάρξει ένα για τις τάξεις του Γυμνασίου και ένα για τις τάξεις του Λυκείου.

Αν υπολογιστεί και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί από ενήλικες και ένα το οποίο θα υλοποιείται από παιδιά της προσχολικής ηλικίας τότε τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει είναι επτά (7).  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ακολουθούνται από τόμο που θα περιγράφονται: α) το θεωρητικό υπόβαθρο του κάθε προγράμματος, β) από τους στόχους του προγράμματος, γ) τα επιμέρους προγράμματα (φύλλα εργασίας κτλ), δ) οδηγίες υλοποίησης προς τους εκπαιδευτικούς και προς τους μουσειοπαιδαγωγούς του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και ε) την αξιολόγηση του εκάστοτε προγράμματος.

Κύριος στόχος των προγραμμάτων θα είναι ο συνδυασμός της μάθησης με την ψυχαγωγία και την βιωματική επαφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με την ιστορία του Ολοκαυτώματος και το φυσικό περιβάλλον του μουσείου. Θα πρέπει να περιέχει βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια, δραστηριότητες που θα αναπτύσσουν ισόρροπα των γνωστικό και συναισθηματικό παράγοντα, την ενεργητική μάθηση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την ενεργοποίηση αισθήσεων, την έξαψη φαντασίας, την καλλιέργεια διαπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας, την καλλιέργεια συνεργατικότητας, την βιωματική επαφή των παιδιών με την ιστορία και τα δεινά του πολέμου, σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Να δίνεται έμφαση, μεταξύ των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης επιτρέποντας την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στον συνοδό εκπαιδευτικό θα του παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης για αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά το πέρας του προγράμματος.

Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βασίζεται σε δραστηριότητες οι οποίες συνδυάζουν ένα ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία με αφετηρία τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου. Ο κεντρικός κορμός του προγράμματος προτείνεται να επιμερίζεται στα εξής: α) ένα μέρος ιστορικό, β) ένα μέρος ψυχαγωγικό και γ) ένα μέρος βιωματικό.  Σε κάθε μέρος θα παρέχονται αναλυτικά οι πληροφορίες των απαιτούμενων υλικών και  των τεχνικών μέσων για την υποστήριξη και υλοποίηση των προγραμμάτων.

Το κάθε πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο (2) φάσεις. Η πρώτη  φάση αφορά την προετοιμασία στο σχολείο και η δεύτερη αφορά την υλοποίησή του στον χώρο του μουσείου, όπου θα συνδυάζεται με την αναγκαία ξενάγηση. Η  μεν πρώτη φάση θα είναι διάρκειας από δυο (2) έως τέσσερις (4) ωρών και η δε δεύτερη θα είναι διάρκειας από μια (1) έως δυο (2) ωρών. Το έκαστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σχεδιαστεί με γνώμονα ότι θα υλοποιείται από ομάδα  είκοσι (20) έως εικοσιπέντε (25) μαθητών.

Το πρόγραμμα των ενηλίκων, ομάδα δέκα (10) έως είκοσι (20) ατόμων,  θα έχει διάρκεια από μια (1) έως δυο (2) ώρες και θα υλοποιείται στον χώρο του μουσείου σε συνδυασμό με την ξενάγηση που παρέχεται από το μουσείο.  Θα έχει την δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με το σύνθεση της κάθε ομάδας και το γνωστικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα συνδυαστικό ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία πάντα με αφετηρία τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου. Θα αποτελείται από  τρία (3) μέρη. Το πρώτο θα έχει δραστηριότητες με  ιστορικό υπόβαθρο, το δεύτερο θα έχει βιωματικές δραστηριότητες και το τρίτο θα αποτελείται από δραστηριότητες που θα συνδυάζουν την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Ολοκαύτωμα και το σήμερα.

Β) Οι Μουσειοσκευές είναι στην ουσία μικρών διαστάσεων βαλίτσες οι οποίες περιέχουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) οδηγίες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ασκήσεις – εργασίες ανάλογα με τις μαθησιακές δυνατότητες κάθε τάξης και βάσει ενός θέματος, και εν προκειμένω για το Ολοκαύτωμα). Οι μουσειοσκευές θα δανείζονται σε σχολεία με σκοπό την υλοποίηση μέρους του εκπαιδευτικού προγράμματος και την προετοιμασία των παιδιών για την επίσκεψή τους στον φυσικό χώρο του μουσείου, όπου θα ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι βαλίτσες αυτές θα περιέχουν: α) έως πέντε (5) αντικείμενα πιστά αντίγραφα των εκθεμάτων του μουσείου, β) οδηγίες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προς τους εκπαιδευτικούς) για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στον χώρο του σχολείου και οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος στον χώρο του μουσείου.

Οι βαλίτσες έχουν διαστάσεις: πλάτος:  46 εκατοστά , βάθος: 33 εκατοστά και ύψος 22 εκατοστά και θα αποτελούνται από υλικό σκληρό για την ασφαλή μεταφορά τους ή ισοδύναμων προδιαγραφών αυτών.

 

 

Στα παραδοτέα, προς το μουσείο, θα είναι: α) εφτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα β) δώδεκα (12) μουσειοσκευές, καθώς και γ)  σε ψηφιακή μορφή το παραγόμενο υλικό και τα παραγόμενα αντικείμενα καθώς τα προαναφερθέντα και τα πνευματικά δικαιώματα αυτών θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

 

Η σύνταξη των κειμένων, η λήψη των αναγκαίων φωτογραφιών και η επεξεργασία αυτών και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό υπόκεινται στις υποχρεώσεις του αναδόχου,  ο οποίος απαραιτήτως οφείλει να συνεργάζεται και να συνεννοείται με το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και την ορισθείσα από αυτό Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.

Πριν το τελικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένο προσχέδιο από τον ανάδοχο προς έγκριση από την ορισθείσα, από το Δ.Σ. του μουσείου,  Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.

 

4) Προμήθεια Βοηθητικού Εξοπλισμού (επίπλωσης και ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

Αιτείται η προμήθεια των εξής υλικών:

Είδος Ποσότητα
Πάγκων Εργασίας 3
Φορητός Υπολογιστής 2
Βιντεοκάμερα 1
Projector 2
Καθίσματα συνεργασίας 25
Scanner 1
Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 1
Ντουλάπες Αποθήκευσης Αρχείων – Αντικειμένων 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΑΥΤΩΝ.

Α) Προδιαγραφές Πάγκων εργασίας ή ισοδύναμες αυτών:

Ζητείται ο κάθε πάγκος εργασίας να έχει  διαστάσεις μήκος 1,98 μ., πλάτος:  0,90 μ., ύψος: 0,74 μ. με απόκλιση +/- 5% και πάχος από 25 έως 35 χιλιοστά (εντός των ορίων αυτών).

Ο εκάστοτε πάγκος εργασίας θα είναι κατασκευασμένος από Medium – Density Fiberboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας από 25 έως 35 χιλιοστά (εντός των ορίων αυτών). Με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 έως 3 χιλιοστά, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. Ο πάγκος εργασίας θα είναι αναδιπλούμενος, η στήριξη του πάγκου θα γίνεται με μεταλλική βάση βαρέως τύπου και με πλαστικά πέλματα PVC για σταθερότητα και αποφυγή τραυματισμού του δαπέδου.

Β) Προδιαγραφές Φορητών Υπολογιστών ή ισοδύναμες αυτών:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

o             Γενικά

o             Συνιστώμενη Χρήση Ήχου & Εικόνας

o             Οθόνη

o             Διαγώνιος Οθόνης15.6"

o             Τύπος Οθόνης LED

o             Ανάλυση1366 x 768

o             Μνήμη

o             Μέγεθος Μνήμης8 GB

o             Τύπος ΜνήμηςDDR4

o             Μέγιστη Μνήμη8 GB

o             Θέσεις μνήμης RAM so-dimm2

o             Σκληρός Δίσκος

o             Χωρητικότητα256 GB SSD

o             Αριθμός Σκληρών Δίσκων1

o             Χωρητικότητα Δίσκου256 GB

o             Τύπος Δίσκου SSD

o             Κάρτα γραφικών

o             Κατασκευαστής κάρτας γραφικών AMD

o             Τύπος Κάρτας Γραφικών Αυτόνομη

o             Μοντέλο Κάρτας Γραφικών RADEON 520

o             Μνήμη Κάρτας Γραφικών2 GB

o             Πολυμέσα

o             WebCam

o             Card Reader Ναι

o             Οπτικό Μέσο DVD Super Multi

o             Αριθμός Ηχείων2.0

o             Δίκτυα

o             WiFi a/b/g/n

o             Bluetooth Ναι

o             Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps

o             Συνδέσεις

o             USB 3.02xUSB 3.0

o             USB 2.01xUSB 2.0

o             Έξοδοι/Είσοδοι ήχουCombo

o             Έξοδοι Εικόνας HDMI

o             Μπαταρία

o             Τύπος Μπαταρίας Li-Ion

o             Software

o             Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Home

o             Recovery Recovery Partition

 

 

Γ) Προδιαγραφές Βιντεοκάμερας ή ισοδύναμες αυτών:

 

Βιντεοκάμερα

-              4K Ultra High Definition (3840x2160 pixels)

-              Οπτικό ζουμ 24x (Intelligent Zoom έως 48x)

-              Ανάλυση φωτογραφίας 20.4 MP

-              Wi-Fi

 

Δ) Προδιαγραφές Προβόλέων (Projector) ή ισοδύναμες αυτών:

Projector

Γενικά Χαρακτηριστικά

o             Τεχνολογία3LCD

o             Μέγιστη Ανάλυση1024 x 768 pixels

o             Φωτεινότητα3500

o             Αντίθεση15000:1

o             Tηλεχειριστήριο Ναι

o             Τεχνικά Χαρακτηριστικά

o             Aspect Ratio4:3

o             Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης 30 inches

o             Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης 300 inches

o             Λειτουργία Keystone Ναι

o             Ισχύς Ηχείων 5 Watt

o             Noise (dB)37 dB

o             Eco ModeΝαι

o             Διάρκεια Ζωής Λάμπας6000 ώρες

o             Εγγύηση Λάμπας12 μήνες ή 1000 ώρες

o             Είσοδοι1xHDMI 2xComponent Composite in 2xD-Sub 1xStereo Mini Jack in

o             Λοιπές Συνδέσεις1xUSB 2.0

Ε) Προδιαγραφές Καθισμάτων Συνεργασίας ή ισοδύναμες αυτών:

Ζητούνται 25 καθίσματα συνεργασίας τα όποια να είναι στοιβαζόμενα με 4 πόδια και να έχουν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Διαστάσεις πλάτης (σε εκ.) 45*35 +/- 2
Διαστάσεις έδρας (σε εκ.) 45*45 +/- 2
Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε εκ.) 80 – 90 +/- 5
Ολικό ύψος έδρας  από το δάπεδο (σε εκ.) 42 – 52 +/- 5

Ο σκελετός των καθισμάτων θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περίπου Φ 20 ή 15*30 χιλιοστά. Τα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο.  Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) ή έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και ή έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο θα τοποθετείται η ταπετσαρία καλής ποιότητας και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος.

 

ΣΤ) Προδιαγραφές Σαρωτή (Scanner) ή ισοδύναμες αυτών:

 

Scanner

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σάρωση διπλής όψης Ναι
 • Ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi
 • Ταχύτητα ασπρόμαυρης σάρωσης έως 25 σελ/λεπτό
 • Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης έως 25 σελ./λεπτό
 • OCR Ναι
 • Συνδεσιμότητα USB 3.0
 • Τύπος αρχείου σάρωσης Jpeg / PDF / Tiff
 • Λειτουργικό σύστημαMac OS 10.7 / Mac OS 10.8 / Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista

 

Ζ) Προδιαγραφές Φωτοτυπικού Μηχανήματος ή ισοδύναμες αυτών:

 

 

Πολυμηχάνημα – Φωτοτυπικό

o             Τεχνικά Χαρακτηριστικά

o             Λειτουργίες Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax

o             Συνιστώμενη Χρήση Για το γραφείο

o             Τεχνολογία Εκτύπωσης Inkjet

o             Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών έως 1.500 σελίδες

o             Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών Up to 250 pages

o             Αυτόματος Τροφοδότης Ναι

o             Συνδεσιμότητα1x Hi-speed USB 2.0 / RH45 10/100 Ethernet / USB / WiFi

o             Smartphone/Tablet Applications Airprint / Canon Print (Android) / Canon print / Google Cloud Print / MORPHIA / Maxify Cloud Link / Mobile print

o             Λειτουργικό ΣύστημαMac OS X 10.8.5 / Windows 10 / Windows 2008(Server & R2) / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Vista / Windows server 2012 R2 64bit

o             Κατανάλωση ενέργειας27 W

o             Εκτύπωση

o             Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη

o             Ανάλυση Εκτύπωσης έως 600 x 1200 dpi

o             Ταχύτητα A' Εκτύπωσης ασπρόμαυρο έως 6 sec

o             Ταχύτητα A' Εκτύπωσης Έγχρωμο έως 7 sec

o             Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης έως 10 σελ/λεπτό

o             Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης έως 8,4 εικ./λεπτό

o             Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη

 

 

 

Η) Προδιαγραφές Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής ή ισοδύναμες αυτών:

 

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Γενικά Χαρακτηριστικά

Φακός  18-55 mm

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ανάλυση 24.2 MP

Τύπος αισθητήρα CMOS

Μέγεθος αισθητήρα 23.5 x 15.6 mm

Ταχύτητα λήψης (fps) 5 fps

ISO 100 - 25600

Ταχύτητα κλείστρου 1 - 1/4000 sec

Διαγώνιος Οθόνης 3"

Τύπος οθόνης Σταθερή

Ανάλυση video Full HD 1080p

Χρώμα Black

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σταθεροποιητής Εικόνας VR

Ενσωματωμένο flash

Ναι

Τύπος κάρτας μνήμης SD/SDHC/SDXC

Σημεία εστίασης 11

Υποστήριξη αρχείων εικόνας JPEG/Raw

Ασύρματες Δυνατότητες WiFi

Διαστάσεις & Βάρος

Βάρος

395 gr

Πλάτος

12.4 cm

Ύψος

9.8 cm

Βάθος

7.5 cm

 

Θ) Προδιαγραφές Ντουλάπες Αποθήκευσης Αρχείων – Αντικειμένων ή ισοδύναμες αυτών:

 

Ζητείται η προμήθεια δυο (2) ντουλαπών αποθήκευσης Αρχείων – Αντικειμένων. Η κάθε ντουλάπα θα έχει συνολικό μήκος 240 εκατοστά και θα αποτελείται από 3 τουλάχιστον στήλες συναρμολογούμενες μεταξύ τους  και η κάθε στήλη θα έχει τις παρακάτω αναφερόμενες διαστάσεις.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
Μήκος ερμαρίου (σε εκ.) 60 80
Βάθος (σε εκ.) 55 60
Ύψος (σε εκ.) 170 180

 

Οι ντουλάπες (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρης επένδυση από μελαμίνη.

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2-3 χιλιοστά, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα.

Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών θα είναι τουλάχιστον 25 χιλιοστά, των πορτών θα είναι τουλάχιστον 18 χιλιοστά, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστά. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.

Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζουν του αθόρυβο άνοιγμά – κλείσιμο των φύλλων κατά 90 μοίρες. Οι πόρτες θα ασφαλίζονται με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στην Μελέτη Προμήθειας Εξοπλισμού και θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου www.dmko.gr καθώς και στο www.kalavrita.gr.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας: Έξι (6) ημερολογιακοί μήνες.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» - Προσέγγιση CLLD/LEADER, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαική Κοινόιτητα (10% από εθνικούς πόρους και 90% ποσοστό συγχρηματοδότησης από ενωσιακούς πόρους – Ε.Γ.Τ.Α.Α.), με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011057048, κωδικό ΣΑ 082/1 και κωδικό ΣΑΕ του έργου 2017ΣΕ08210000.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος του Δήμου Καλαβρύτων (Συγγρού 1-5 Καλάβρυτα)  εργάσιμες ώρες και μέρες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.791,20€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% και κάθε νόμιμης κράτησης.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την προσφορά σας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 16η Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δημοτικού Μουσείου (Συγγρού 1-5 Καλάβρυτα)

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

 1. τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
 2. το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, στις ιστοσελίδες www.kalavrita.gr και www.dmko.gr αντίστοιχα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Υποέργο 1 "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ"

Κατηγορία