Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ.

 

ΤΡΙΤΗ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ.

 

 

ANNOUNCEMENT 

Monday, 14th AUGUST 2017

the Museum

will be open:

09:00 am – 16:00 pm

 

TUESDAY, 15th AUGUST 2017

the Museum

will be CLOSED.