ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ

 

 

ANNOUNCEMENT

 

SATURDAY,  JANUARY 6, 2024

Museum will be open:

09:00 am – 16:00 pm