Κατάστημα

Από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος έχουν εκδοθεί και διατίθενται τα παρακάτω βιβλία, DVD, cart postal κλπ, για την κάλυψη μέρος των λειτουργικών του δαπανών αλλά και για την ενίσχυση των σκοπών του:

Οι παρακάνω εκδόσεις διατίθενται μόνο από το Μουσείο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται και ταχυδρομικώς.

(Τηλ. Επικοινωνίας 2692023646-  E-mail: info@dmko.gr )