Cookie Consent Settings
ΕΣΠΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνικά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δημοτικού

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων εκπονήθηκαν από το Δ.Μ.Κ.Ο. σε συνεργασία τον με τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτριο Τσώλη.

snfΤα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά την πιλοτική τους εφαρμογή με την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (www.snf.org), στα πλαίσια του έργου της ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού του Μουσείου-ευγενική χορηγία του ΙΣΝ προς το Δ.Μ.Κ.Ο.

Οδηγίες ενημέρωσης εκπαιδευτικών  για τα εκπαιδευτικά  προγράμματα του Μουσείου

Το  Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από τον Νοέμβριο του 2015, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στον χώρο του Μουσείου από εξειδικευμένο προσωπικό.

Όσοι εκπαιδευτικοί  ενδιαφέρονται να διοργανώσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο και να παρακολουθήσουν οι μαθητές τους τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορούν να απευθυνθούν για σχετικές πληροφορίες και για υποστηρικτικό υλικό στο τηλ. 2692023646, στο  email @email ή να επισκεφθούν τον  ιστότοπο του Μουσείου: www.dmko.gr).

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση. Για τα στάδια πριν και μετά την επίσκεψη, αποστέλλονται στο e-mail  του σχολείου  προτεινόμενες δραστηριότητες προετοιμασίας και ανασύνθεσης, οι οποίες υλοποιούνται στην τάξη με την καθοδήγηση  του  υπεύθυνου εκπαιδευτικού καθώς και ατομικό φύλλο αξιολόγησης της επίσκεψης που συμπληρώνεται από τους μαθητές. Πριν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματοποιείται ξενάγηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών στο Μουσείο (διάρκεια 25΄). Η  μέγιστη δυνατότητα ξενάγησης ανά ομάδα, ανέρχεται στον αριθμό των 30  ατόμων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, επίσης,  μπορούν να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως αξιοποιώντας την εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης στο Μουσείο και το οπτικοακουστικό υλικό που  θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους.

Τα  εκπαιδευτικά προγράμματα του Δ.Μ.Κ.Ο. για την Α/θμια Εκπαίδευση.

Στόχοι

Βασικοί  στόχοι των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος είναι:

 • Η επίτευξη της ιστορικής ενσυναίσθησης μέσα από  μαθησιακά περιβάλλοντα της  ενεργούς «προσομοίωσης» και χρήσης πρωτογενών πηγών και  όχι συναισθηματικών και ηθικών αντιδράσεων των μαθητών,  καθηλωμένων στο παρελθόν (Roger I. Simon)
 • Η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, ώστε αυτοί να καταστούν ιστορικά  εγγράμματοι (ιστορικός εγγραμματισμός).
 • Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών, μέσω των συμπερασμάτων-απαντήσεων στις προτεινόμενες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε μια προσπάθεια προσέγγισης και οργάνωσης του ιστορικού παρελθόντος, έτσι ώστε να γίνεται αυτό κατανοητό με περισσότερες ερμηνείες
 • Η επαφή των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ιστορία, μέσα από τη δημιουργία ενός ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου καλλιεργείται  η δημιουργικότητα και η κριτική ικανότητα των μαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται  με την   αξιοποίηση της  βιωματικής προσέγγισης, της τέχνης και των διαδραστικών παιχνιδιών
 • Η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών

Αποδέκτες

Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές κυρίως του Δημοτικού Σχολείου (όλων των τάξεων), ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από μαθητές  Γυμνασίου μέχρι 14  ετών. Τα προγράμματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και  για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί τρία (3) διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα,  για τους μαθητές των Α΄και Β΄ Τάξεων,     Γ΄-Δ΄ και Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων αντίστοιχα.

Θεωρητική προσέγγιση

α προγράμματα  έχουν σχεδιαστεί με βάση τη θεωρία  για τη διδακτική προσέγγιση τραυματικών ιστορικών γεγονότων  του Roger I. Simon, (στο Γ.  Κόκκινος, Η σκουριά και το Πυρ, Προσεγγίζοντας τη σχέση ιστορίας, τραύματος και μνήμης. Εκδόσεις  Guteberg-Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, Αθήνα,2012, σελ. 486-495),  η  οποία:

 • Εκλαμβάνει την ιστορική γνώση ως κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό, κριτική παιδαγωγική της μνήμης,
 • Ορίζει την ιστορική συνείδηση, ως κοινωνική πράξη και όχι νοητική κατάσταση, ως μια δυναμική σχέση παρόντος-παρελθόντος και μέλλοντος και επιπλέον
 • Ως μορφή ηθικής εγρήγορσης (moral awareness), ως ατομική και συλλογική δεξιότητα διερεύνησης των πρωτογενών ιστορικών πηγών
 • Προτείνει μέσα από τις πρωτογενείς πηγές την κατάδυση στη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων του παρελθόντος, ώστε να κατανοήσουμε  την ετερότητά του
 • Κατά αυτόν τον τρόπο οι μαθητές βιώνουν κατά το δυνατό το τραυματικό ιστορικό γεγονός χωρίς να διακυβεύεται η ψυχική τους υγεία
 • Η προσέγγισή του αποτελεί μια διανοητική πρακτική αντίστασης στην ιδεολογική χειραγώγηση και δεν αρκείται στην αναδρομική απόδοση δικαιοσύνης ή στη δραματοποίηση του πόνου, αλλά επιδιώκει να συναισθανθούμε την αναγκαιότητα διακοπής του φαύλου κύκλου θύτη - θύματος
 • Δεν αρκείται στο καθήκον της μνήμης, «δεν ξεχνώ», αλλά υπογραμμίζει τη δημιουργική ορμή για το μέλλον. Έτσι το παρελθόν ως «απούσα παρουσία» δε στοιχειώνει πλέον το παρόν, αλλά μας καθοδηγεί για το μέλλον, ώστε να σχηματίσουμε πληρέστερες μορφές ιστορικής συνείδησης και λιγότερο περίκλειστες και ανελαστικές ταυτότητες

 

Συνοπτική  παρουσίαση