Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΙΟΥ 2022

Η είσοδος στο Μουσείο, λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων,

θα είναι ΔΩΡΕΑΝ 

 

ANNOUNCEMENT 

WEDNESDAY, 18 MAY 2022

The entrance to the Museum

will be FREE

due to

 the International Museum Day