Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ. 

 

ANNOUNCEMENT 

 

FRIDAY, 25st MARCH 2022

the Museum

will be open:

09:00 am – 16:00 pm