Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 MARTIOY 2022

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό: 

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ.

 

ANNOUNCEMENT

 

Monday, 21 MARCH 2022

the Museum

will be open: 

09:00 am – 16:00 pm