Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Μετά από εισήγηση της  Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Λοίμωξη από το νέο κορονοϊό, αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων στους Νομούς Αχαΐας,  Ηλείας και Ζακύνθου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την αναστολή της λειτουργίας μουσείων, επεκτείνονται για διάστημα 2 εβδομάδων».

 

το Μουσείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ

 

ANNOUNCEMENT

“Following a recommendation from the  Committee on Infection from the new Corona Virus, the Government has decided to take emergency precautions in the Prefectures of Achaia, Ilia and Zakynthos, in accordance with the guidelines of the European Center for Disease Control and Prevention. The measures, which include suspending the operation of museums, are  extended  for a  period of 2 weeks”.

the Museum will be CLOSED