Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ 

 

ANNOUNCEMENT

 

Monday, 6th JANUARY 2020

The Museum will be open:

09:00 am – 16:00 pm