Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων επισκέφτηκε το μουσείο και οι μαθητές του πραγματοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα εντός των χώρων του μουσείου.