Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28ή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

το Μουσείο θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ.

 

ANNOUNCEMENT 

Monday, 28th OCTOBER 2019

the museum will be open:

09:00 am – 16:00 pm