Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 ΜΑΙΟΥ 2019

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό: 

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ. 

  

ANNOUNCEMENT

 

WEDNESDAY, 1 MAY 2019

the Museum

will be open: 

09:00 am – 16:00 pm