Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Ανακοίνωση για την λειτουργία του μουσείου για τον Αύγουστο 2018. Announcement of the operation of the museum during August 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό τις Δευτέρες : στις  6, 13, 20 και 27 Αυγούστου 2018.

Ώρες Λειτουργίας:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ.

 

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη, 15η Αυγούστου 2018

 

ANNOUNCEMENT

 

The museum will remain open on Mondays of August on 6, 13,  20 and 27 August 2018.

Opening Hours: 09:00 a.m. – 16:00 p.m.

 

The museum will be closed on Wednesday, August 15th 2018.