Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ , 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

το Μουσείο

θα παραμείνει     ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό:

09:00 π.μ. –16:00 μ.μ.

 

ANNOUNCEMENT

 

Easter Sunday, 8th APRIL 2018

the Museum

will be   CLOSED

 

Monday, 9th APRIL 2017

will be open: 

09:00 am – 16:00 pm