Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

το Μουσείο

θα παραμείνει ανοικτό: 

09:00 π.μ. –20:00 μ.μ. 

 

ANNOUNCEMENT

 

Tuesday, 12 DECEMBER 2017

the Museum

will be open: 

09:00 am – 20:00 pm