Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ANNOUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 5 Ιουνίου 2017

το Μουσείο  θα παραμείνει ανοικτό:  

09:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.

 ANNOUNCEMENT 

Monday, 5th of June 2017

the Museum will be open: 

09:00 am – 16:00 pm