Γερμανικοί επιτελικοί χάρτες με την κατάσταση των ανταρτικών δυνάμεων στην επαρχία Καλαβρύτων και στην Πελοπόννησο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 1943

Γερμανικοί επιτελικοί χάρτες του σχεδιασμού-οργάνωσης και του απολογισμού της “Επιχείρησης Καλάβρυτα”

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος