Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Ο εκτελεσθείς Παναγιώτης Νικολόπουλος του Ηλία (Υποδηματοποιός, 1910-1943) με τη συζυγό του Γεωργία Πορφύρη και τη μητέρα της Βασιλική.

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος