Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Η χήρα Μαρία Τσοκανά, σύζυγος του εκτελεσθέντος Αθανασιου Τσοκανά και μητέρα των τριών εκτελεσθέντων παιδιών της, του Ιωάννη, του Νικολάου και του Παναγιώτη Τσοκανά. Εικονίζεται με τη θυγατέρα της Αγγελική.

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος