Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος