Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Η χήρα Διονυσία Φιλιππακοπούλου, σύζυγος του εκτελεσθέντος Φίλιππου Φιλιππακόπουλου και μητέρα των εκτελεσθέντων παιδιών της Ανδρέα και Ιωάννη.

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος