Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Η οικογένεια του ιατρού Παναγιώτη Χάμψα πριν από την εκτέλεση. ∆ιακρίνονται από αριστερά: ο ∆ημήτρης, η δασκάλα Ελένη Χάμψα, ο σύζυγός της Παναγιώτης Χάμψας, η εξαδέλφη του Αικατερίνη, μία φίλη της οικογένειας. Από αριστερά και κάτω: ο Νίκος, άγνωστο κορίτσι, η  Μαρούλα, ο Γιώργος και ο Αριστόβουλος (Βούλης)

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος