Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Η Θεώνη Αλεξοπούλου με τον διασωθέντα σύζυγό της Γεώργιο Αλεξόπουλο και έξι παιδιά τους: τον Παναγιώτη, την Βασιλική, την Παναγιώτα, την ∆ιαμαντούλα, τον Μιχάλη και τον Αλέξη.

Πρόσωπα : Αλεξόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Περιοχές :

Συλλογές :

Ημερομηνίες :© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος