Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Η χήρα Χριστίνα Σωτηροπούλου, σύζυγος του εκτελεσθέντα Αλεξίου Σωτηρόπουλου και μητέρα του εκτελεσθέντος παιδιού της Ανδρέα Σωτηρόπουλου.

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος