Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

Η χήρα Τσορωτιώτη Ακριβή, σύζυγος του εκτελεσθέντα Παναγιώτη Τσορωτιώτη και μητέρα του εκτελεσθέντος παιδιού της Ιωάννη Τσορωτιώτη. 

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος