Ανδριόπουλος Παναγιώτης

(από το χωριό Μάνεσι)
Εκτελέστηκε στις 10/12/43 στον Πριόλιθο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος