Ανδριόπουλος Παναγιώτης Του Ελευθερίου

Κτηματίας (1910-1943)

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος