Ανδριόπουλος Ιωάννης Του Γεωργίου

Γεωργός (1899-1943)

Γεννήθηκε στους Ρωγούς από τον Γεώργιο Ανδριόπουλο και την Βασιλική Καραπατή. Είχε άλλα τρία αδέλφια, τον Βασίλειο (εκτελέστηκε), τον Παναγιώτη και την Ευγενία. Νυμφεύτηκε την Ντούσα Αρχόντω και δεν απέκτησαν παιδιά

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος