Αναστασόπουλος Θεόκλητος

Ιερομόναχος (1890-1943)

Γεννήθηκε στην Μονάστρα Γορτυνίας και γρήγορα έγινε Μοναχός στην Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και κληρικός.
Εκτελέστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1943 από τους Γερμανούς στην Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, την θέση « Κισωτή», μαζί με άλλους Μοναχούς, προσκυνητές και εργαζόμενους στο Μοναστήρι. .

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος