Αναγνωστόπουλος Βασίλειος

(1911-1943)

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στην Άνω Ζαχλωρού.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος