Κόντης Κίμων του Σπυρίδωνα

Δάσκαλος- Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
(1904-1943)
Γεννήθηκε στην Κέρτεζη Καλαβρύτων από τον Σπυρίδωνα και την Ανδρομάχη. Σπούδασε στην Αθήνα και διορίστηκε στα Καλάβρυτα, όπου υπηρέτησε και ως Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου. Νυμφεύτηκε την Αγλαϊα Μανδηλοπούλου από Καλάβρυτα και δεν απέκτησαν παιδιά
«Υπήρξε μια δυναμική προσωπικότητα. Επιβλητικός και συγκροτημένος, υπήρξε ένας εξαιρετικός παιδαγωγός και ένας ήρεμος άνθρωπος. Παιδαγωγός με πνευματικές και ψυχικές ανησυχίες, μετέδιδε τις γνώσεις του στους μαθητές με πρακτικούς τρόπους και μεθόδους και συνδύαζε τη θεωρία με την πράξη, διδάσκοντας συχνά σε επισκέψιμους χώρους, π.χ. ηλεκτρικό εργοστάσιο.
Ένας ελεύθερος στοχαστής, μια γενναία ψυχή, ένας όμορφος άνθρωπος, δώρημα της φύσης και του θεού, μια φυσιογνωμία απαστράπτουσα Λεβεντιά και αρχοντιά, παραμένει στη μνήμη της Καλαβρυτινής κοινωνίας δυσεξίτηλη».
(Από το βιβλίο «Το Σχολείο στο Εκτελεστικό Απόσπασμα», Χρίστος Φωτεινόπουλος, Έκδοση Δ.Μ.Κ.Ο. Καλάβρυτα 2004).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος