Αμάραντος Ανδρέας

Κτηματίας (1873-1943)

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος