Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης

Από το χωριό Βρόσθενα

Εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στις 14-12-1943 στην Κλειτορία

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος