Χονδρός Αντώνιος Του Δημητρίου

Γεωργός
(1910-1943)
Ο Χόνδρος Αντώνιος γεννήθηκε στο Σκεπαστό Καλαβρύτων από τον Δημήτριο και την Ευδοκία Χονδρού. Νυμφεύτηκε την Τσενέ Διαμάντω από Σκεπαστό Καλαβρύτων και απέκτησαν τρία παιδιά, την Χριστίνα, την Αντωνία και τον Δημήτριο
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος