Χονδρός Ανδρέας Του Ευαγγέλου

– 1927-1943 – (από το Σκεπαστό)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος