Αϊβαλιώτης Αντώνιος Του Δημητρίου

Υποδηματοποιός (1890-1943)

Ο Αϊβαλιώτης Αντώνιος γεννήθηκε στο Αϊβαλή Μ. Ασίας από τον Δημήτριο και την Βασιλική Αϊβαλιώτη. Νυμφεύτηκε την Αναστασοπούλου Χαρίκλεια και απέκτησαν μία κόρη την Ειρήνη


Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος