Τσιρώνης Ανδρέας Του Δημητρίου

(1900-1943)
Ο Τσιρώνης Ανδρέας γεννήθηκε στα Βραχναίικα Πατρών από τον Δημήτριο και την Τασία Τσιρώνη. Νυμφεύτηκε την Σπηλιοπούλου Πολυξένη από Βραχναιικα Πατρών και απέκτησαν τρία παιδιά, την Τασία, την Αντιγόνη και τον Δημήτριο
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο Βραχνί , στις 10-12-43.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος