Τσεντούρος Θεόδωρος Του Γεωργίου

Κτηματίας
(1873-1943)
Γεννήθηκε στο Σιγούνι από τον Γεώργιο και την Ευφροσύνη Τσεντούρου. Νυμφεύτηκε την Ανδριανή Ρεκούτη και απέκτησαν έξι παιδιά: τον Κωνσταντίνο (εκτελέστηκε), τον Γεώργιο, τον Παναγιώτη, τον Χαράλαμπο, την Ευφροσύνη και την Όλγα.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος