Τσαρούχης Ιωάννης Του Θεοδώρου

Έμπορος, 1911-1943. Γεννήθηκε από τον Θεόδωρο και Μαρία Τσαρούχη.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος