Τσαπικούνη Νικολίτσα

συζ. Γεωργίου
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στο Σαραδί- Κ. Βλασία

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος