Τρυποδένδρης Νικόλαος Του Παναγιώτη

Γεωργός
(1879-1943)
Ο Τρυποδένδρης Νικόλαος γεννήθηκε στους Ρωγούς. Νυμφεύτηκε την Παπαχρονοπούλου Άννα και απέκτησαν μία κόρη την Παρασκευή
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος