Τζουσεπε

ΙΤΑΛΟΣ
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 10-12-1943 στον Πριόλιθο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος