Τζούδας Γεώργιος Του Νικολάου

Έμπορος
(1922-1943)
Γεννήθηκε από τον Νικόλαο Τζούδα και την Αγγελική Αδραχτά. Είχε άλλα τέσσερα αδέλφια: τη Μαρία (απεβίωσε), την Ελένη, τον Δημήτριο (σκοτώθηκε στον Πόλεμο του ‘ 40) και την Ευσταθία (το γένος Αγγελική Γιατράκου από το Άργος).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος