Σπυρόπουλος Νικόλαος

Προσκυνητής, – 25 –
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος