Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος Του Σπύρου

-1880-1943 –
Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Κερπινή

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος