Σπυρόπουλος Γεώργιος Του Κωνσταντίνου

– 1916-1943 –
Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Κερπινή

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος