Σπανός Ανδρέας Του Σπύρου

Οικοδόμος
(1886-1943)
Ο Σπανός Ανδρέας γεννήθηκε από τον Σπύρο και την Μαρία Σπανού .Νυμφεύτηκε την Μουροπούλου Σταυρούλα από Γερμανία και απέκτησαν δύο παιδιά, την Μαρία και τον Ανέστη ( εκτελέσθηκε).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος